2012


Opening Sensor Valley 8.0 van Daan Roosegaarde in Assen bij De Nieuwe Kolk - april 2012

Samenwerking met Harry de Wit, kinderen en amateurs, actrice en schrijver.

Performance met live muziek rondom de 15 pilaren.

Castrum Peregrini - 5 mei 2012

The Paradox of Liberty

Organisator symposium in Buningzaal in Warenhuis van der Veen.
 

 

Opening De Nieuwe Kolk Assen september 2012 met Prinses Margriet

Regie openingsfilm.

Regie theaterstuk met Jaap Maarleveld en Maartje van de Wetering, Sarah Peluspessy
(schrijvers Chris Vegter en Jo Willems).

Regie gehele middagprogramma.

Vergeet mie nait i.s.m. Zorggroep Meander 2012-2013

Een afscheidsritueel voor het Prof. Tuntlerhuis in Ter Apel met een expositie, theater en veiling.

m.m.v. Jo Willems, Karin Noeken, Hans Kaldeway, Jaap Maarleveld, Nora Kretz, Arno van der Heyden.

Activiteitenverslag 2012


April 2012
Onthulling ‘Sensor Valley 8.0’ Daan van Roosegaarde
Bij Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk in Assen werd 20 april het
sensorkunstwerk ‘Sensor Valley 8.0’ onthuld. Het werk van de kunstenaar
Daan Roosegaarde en zijn team bestaat uit een interactieve ‘rode loper’ van
15 lichtpilaren. Deze pilaren zijn digitale installaties, die door middel van
bewegings- en aanrakingssensoren, wireless technologie en LED-licht
reageren op de aanraking en beweging van bezoekers. Met geluiden en licht
prikkelen zij de zintuigen, waardoor een relatie ontstaat tussen ruimte,
ideologie en technologie.
Betsy Torenbos choreografeerde ten behoeve van de onthulling van het
kunstwerk een achttal mensen (acteurs, kinderen en amateurs) in nauwe
samenwerking met componist Harry de Wit in een 10 minuten durende
performance met live instrumenten.


Mei 2012
Bevrijdingsmanifestatie i.s.m. Castrum Peregrini en Warenhuis
Vanderveen in Assen.
Op 5 mei organiseerde ROODPALEIS namen met Castrum Peregrini een
bevrijdingsmanifestatie in Warenhuis Vanderveen. Het programma bestond
uit debatten, theater, films, interviews en dagboekfragmenten onder de
noemer ‘Paradox van de Vrijheid’. Bezoekers kwamen luisteren naar
dagboekfragmenten van Benno ter Berg en genoten van toneel vertolkt door
Nora Kretz (77) en theatercollectief ‘Het Geluid Maastricht’. Martin Hiemink
gaf een lezing over Stichting Struikelstenen en Edith Buning over de
onderduikers in het Buninghuis, het herbouwde hoekpandje aan het
Koopmansplein. Loek Zonneveld, journalist bij de Groene Amsterdammer,
gaf een voordracht over hoeveel moeite het heeft gekost om het Duitse toneel
te bevrijden van twaalf jaar nazistisch, racistisch, Pruisisch en Teutoons
geweld. Johan Doesburg en Loek Zonneveld spraken over het toneelstuk Het
vuil de stad en de dood van Fassbinder en de rel die over de opvoering
ontstond. Doesburg bracht het stuk als jonge regisseur aan de toneelschool
op de planken.

September 2012
Opening Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk in Assen
Voor de opening van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk in Assen regisseerde
Betsy Torenbos een openingsfilm. Daarnaast regisseerde zij een theaterstuk
met Jaap Maarleveld en Maartje van de Wetering en Sarah Peluspessy.
Schrijvers waren Chris Vegter en Jo Willems. Het middagprogramma van de
openingsmanifestatie viel tevens onder regie van Torenbos.
In deze maand heeft Betsy Torenbos tevens een rondleiding en workshop
verzorgd voor NCD Drenthe, samen met directeur van De Nieuwe Kolk Hilko
Folkeringa en Homme Wedman (RuG).


Oktober 2012 – Januari 2013
Vergeet mie nait in het Prof. Tuntlerhuis te Ter Apel
In de opmaat naar de theatervoorstelling Vergeet mie nait en de expositie
heeft ROODPALEIS diverse workshops aangeboden aan
- Peuters van verschillende basisscholen in Ter Apel (workshopdoel:
beschilderen en beplakken van veilingruimte & ontmoeten
dementerende ouderen)
- Scholieren van het basisonderwijs (workshopdoel: interviews met
oudste generatie)
- Voortgezet onderwijs (workshopdoel: interviews met oudste generatie)
- Cliënten van NOVO (workshopdoel: herinrichten PTH, tuin en hulp bij
expositie en voorstellingen)
- Cliënten van Trans (workshopdoel: herinrichten PTH, tuin en hulp bij
expositie en voorstellingen)
- deelnemers van Vrouwen van Nu (workshopdoel: voorbereiden
recepten/gerechten voor live cooking tijdens expositie en
voorstellingen)
- en niet in de laatste plaats aan de oud-medewerkers van het
Tuntlerhuis en Zorggroep Meander (workshopdoel: delen van
verhalen voor expositie, bespreekbaar maken van lastige ervaringen
uit het verleden)
De workshops hadden in principe allen van doen met ONTMOETEN EN
VERBINDEN van JONG EN OUD.

De verhalen van de oud-bewoners van het Prof. Tuntlerhuis en van de
oudste generatie in de regio Ter Apel waren de basis.
Scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs ontvingen workshops op
het gebied van oral history (het leren van interviewen en daarmee het leren
omgaan met de noodzakelijke apparatuur). De interviews van ROODPALEIS
bereikten in totaal 156 ouderen.
De workshops van de overige groepen waren er opgericht om samen met het
de expositie gestalte te geven, waarbij het verhaal van de bewoners van het
Prof. Tuntlerhuis centraal stond.
Het totaal culmineerde in een tien dagen durende expositie (3 t/m 11 januari
2013) en drie theatervoorstellingen op 9,10,11 januari.
Alle drie de theatervoorstellingen waren uitverkocht. De expositie,
theatervoorstellingen en veiling brachten meer dan duizend bezoekers op de
been. Het project had een grote impact op de bevolking in Ter Apel en
omstreken. De term binding kreeg vlees en bloed. 132 leerlingen kwamen via
de workshops van Betsy Torenbos en Homme Wedman in aanraking met de
werkwijze van ROODPALEIS: oral history – mondelinge overlevering om via
levensverhalen een brug te slaan tussen generaties. De leerlingen leerden
interviewtechnieken, de apparatuur te bedienen en gingen daarna zelf op
pad om ouderen te interviewen. De resultaten zijn tijdens de expositie van
Vergeet mie nait in een aparte – de zogeheten educatie ruimte vertoond.
De deelnemende scholen waren: RK Bonefatius, RSG Ter Apel, OBS De
Vlinder.
Met 24 bewoners van het PTH werd contact gemaakt en vond een persoonlijk
interview plaats.
De 14 meest bijzondere interviews kregen een plek in de expositie.
Het verhaal van alle ondervraagde bewoners kwam op een of andere manier
terug in de theatervoorstelling.
Op 12 januari 2013 sloot ROODPALEIS het project Vergeet mie nait af met
een veiling. De inkomsten van de theatervoorstelling en de veiling (ruim 4000
Euro) zijn ten bate van de oud-bewoners van het Tuntlerhuis die nu in
Parkheem, Stadskanaal wonen. Van deze € 4000 schaffen zij een mobiele
kegelbaan aan. Het resterende bedrag is bestemd voor de Stichting
Alzheimer Nederland.


Belangrijkste conclusie is de spin-off die Vergeet mie nait in Ter Apel en
omgeving heeft gecreëerd. Indicatie daarvoor zijn:
- De grote toeloop naar de expositie
- De diversiteit van het publiek: een mix van oud en jong, van
buurtbewoners, medewerkers, familieleden van bewoners, bezoekers
uit de rest van de provincies
- De al evenzeer grote interesse voor de voorstelling. Alle drie de
voorstellingen waren uitverkocht, de laatste zelfs een lichte
overbezetting
- Elke dag ontving Betsy Torenbos (artistiek leider en regisseur) de
mensen persoonlijk bij de tijdelijke nieuwe ingang van het PTH. Dat
verlaagde voor de bezoekers de drempel om na afloop hun bevindingen
kenbaar te maken.
Grootste compliment dat we hebben gekregen is dat we de dementerende
ouderen in hun waarde hebben gelaten, met een lach en een traan. Dat
zowel de expositie als de voorstelling onder de huid gingen en dat mensen
niet wisten dat dit ook theater kon zijn.
Vergeet mie nait werd beoordeeld als een integere expositie en voorstelling die
mensen anders naar de ziekte Alzheimer deed kijken.
‘Dat er zoveel mooi materiaal (verhalen) in hun geesten huizen, dat had ik
niet gedacht’ dat was vaak de opmerking…
Die verwondering en verbazing maakte dit laatste bezoek aan PTH Ter Apel
een indringende en persoonlijke ervaring die je niet langs je heen kon laten
glijden. Voor Zorggroep Meander was het belangrijk om de beeldvorming
rondom verpleegklinieken als het Prof. Tuntlerhuis een draai te kunnen
geven. Deze was uiterst negatief en is nu op positieve wijze afgesloten door
een veiling waarmee het hele dorp uitliep!
Uit navraag is gebleken dat zowel de waardering van bewoners als van
medewerkers en familieleden van gestorvenen groot is.
Ze hebben nog even kunnen rouwen, praten, verwerken, lachen…iets delen,
op de plek waar zoveel gebeurd is (ruim 3500 mensen stierven er de laatste
40 jaar).


«- Terug    Verder